איתן תכנון אינסטלציה

תחומי פעילות

 

ניספח סניטרי - תיכנון אינסטלציה
כחלק מדרישות הוועדה

תכניות לביצוע אינסטלציה סניטרית
כולל כתב כמויות

התמחות בבתים פרטיים

תכניות לאישור מחלקת מים
ותאגיד המים

פיקוח עליון וחוות דעת על עבודות אינסטלציה

אישורי בריכת שחייה

תכניות אישור למכבי אש

יעוץ ניקוז

תכניות אישור למכוני התקנים(איזוטופ, מכון התקנים, איזוטסט)

תכניות לאישור משרד הבריאות עבור רישיון עסק

רישוי עסקים

|  כל הזכויות שמורות לאיתן תכנון אינסטלציה   |   נייד: 050-6623377   |   טלפון: 09-7450844   |  דוא”ל: eitan@receptor.co.il

מספר כניסות לאתר: 27314
הפעל נגישות

בניית אתרים